• Aktualności

      • Konkurs „GMINA BRZOZÓW – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI” 

      • 14 kwietnia 2023 r. ośmiu uczniów naszej szkoły: Marcel Antkowski (kl. 7a), Antoni Bodnar (kl. 6a), Anna Herbut (kl. 7a), Nadia Kędra (kl. 7a), Karolina Koszut (kl. 6b), Filip Podulka (kl. 6b), Zuzanna Wilusz (kl. 6a) i Maciej Ząbek (kl. 7a) wzięło udział w eliminacjach szkolnych I edycji konkursu „Gmina Brzozów  - moje miejsce na Ziemi”. Do kolejnego etapu z najwyższymi wynikami zakwalifikowali się szóstoklasiści: Antoni Bodnar – na pierwszym miejscu oraz Karolina Koszut i Zuzanna Wilusz, które z taką samą liczbą punktów zajęły  drugie miejsce. W etapie gminnym, który odbył się 20 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Brzozów, nasi szkolni laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami, pamiątkowymi medalami i upominkami. Organizatorzy nie szczędzili młodzieży gratulacji i wyrazów uznania za ich postawę zdobywania wiedzy o walorach historyczno – kulturowych naszej Małej Ojczyzny. Antoni Bodnar udzielił wywiadu lokalnym mediom.  

      • Podziękowanie dla Burmistrza Brzozowa

      • Dyrekcja, Uczniowie i Nauczyciele składają podziękowanie Burmistrzowi Brzozowa Szymonowi Stapińskiemu za dofinansowanie modernizacji pracowni komputerowej. Zostało zakupione 12 szt. stacji spełniających wymagania sprzętowe najnowszych systemów operacyjnych i systemowe aktualnych aplikacji użytkowych. Koszt inwestycji, blisko 12 tyś złotych. Z całego serca dziękujemy za wsparcie.

      • Dziękujemy

      • Dyrekcja i Uczniowie składają podziękowanie Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Starej Wsi za zakup ławeczek szkolnych. Ławeczki zostały umieszczone przed klasami w których odbywają zajęcia dzieci klas I-III. Dziękujemy

        

      • II etap Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji

      • 13 kwietnia odbył się II etap Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji. Szkołę reprezentowały uczennice klasy 8a: Olga Barańska, Oliwia Skotnicka i Wiktoria Stanisławczyk. Zadaniem konkursowym dla uczestników było rozwiązanie testu składającego się ze 100 pytań. Pytania dotyczyły historii, geografii, tradycji, obyczajów a także szeroko pojmowanego życia współczesnego. Nasze reprezentantki zajęły wysokie – IX miejsce.  Dziewczynkom dziękuję za godne reprezentowanie szkoły i życzę wielu dalszych sukcesów.  

       Gratulacje! 

       Opiekun szkolnej drużyny: Anna Kwiatkowska - Bodnar 

      • Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Kwitnące Serca” 2023 w Szkole Podstawowej w Starej Wsi

      • W okresie Wielkiego Postu 2023 podjęliśmy w naszej szkole akcję charytatywną „Kwitnące Serca”. Solidarni ze Stowarzyszeniem Pro Salute dołączyliśmy do V edycji tworzenia dywanu z serduszkowych kwiatów. Dziękujemy Siostrze Agacie oraz wszystkim klasom, które przy wsparciu wychowawców włączyły się w to dzieło. Razem „utkaliśmy” piękny, kolorowy kobierzec złożony z 40 arkuszy o łącznej powierzchni około 50 m (kwadratowych).Szczególnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie z klas: 1b i 2b, którzy po mistrzowsku wykonali po pięć „kwitnących” dywaników oraz klasy: 2a i 6b, które stworzyły po trzy barwne dzieła. Wszystkie pozostałe klasy dołączyły po dwa artystycznie wykreowane arkusze. Uczniowie przeprowadzili również kwestę do puszek na ten cel. Zebrana kwota (403,80 zł) została przesłana na konto Stowarzyszenia w dniu 29.03.2023r. Nasz udział w akcji „Kwitnące Serca” jest symbolem poparcia dla idei pomocy dzieciom dotkniętym chorobą dystrofii mięśniowej, czyli osłabienia i zaniku mięśni. Mamy nadzieję, że w ten sposób, wdzięczni za nasze zdrowie, pomożemy Komuś pokonać chorobę. Kwiatowe dywaniki przechowamy w sali nr 3. Możemy wykorzystać je jako dekoracje szkolnych uroczystości, a za rok powiększając nasze dzieło, ponownie wziąć udział w tej akcji. Nadal prosimy o zbieranie plastikowych nakrętek, które wspomogą leczenie Kacperka Wrony z Humnisk. Dziękujemy wam Kochani za wasze piękne, „Kwitnące Serca” i życzymy spokojnych, zdrowych Świąt.

       Bóg zapłać

       Szkolne Koło Caritas

       admin

      • ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO – PROFILAKTYCZNEGO  „WIELKANOCNE ROZMAITOŚCI” 

      • 29 marca br. w naszej szkole odbyło się rozdanie nagród w konkursie plastyczno – profilaktycznym pt. „Wielkanocne rozmaitości”. Konkurs ten skierowany był do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej i frekwencja nas nie zawiodła. Aż 41 uczniów podjęło się zadania wykonania pracy o tematyce świątecznej. Prace miały ciekawy charakter, wykonane różnymi technikami plastycznymi i technicznymi: malowane kredkami, pastelami, wydzieranki czy wyklejane bibułą. Bardzo dużo było prac przestrzennych, które niewątpliwie kosztowały wiele pracy i wysiłku.  

       Ogłaszając niniejszy konkurs, przyświecał nam również cel profilaktyczny. Chciałyśmy przekierować uwagę i energię dzieci na takie działanie, które jest twórcze, rozwija i dodatkowo przynosi satysfakcję z wykonanej pracy. Jednocześnie wskazuje jak w sposób twórczy można spędzić wolny czas, niekoniecznie korzystając z komputera, telefonu czy telewizora. 

       W związku z powyższym, przed wręczeniem przez Pana Dyrektora nagród,  z uczniami odbyła się pogadanka o tematyce profilaktycznej. Dzieci były bardzo aktywne, chętnie włączały się do dyskusji, co świadczy o tym, że posiadają już w sobie świadomość, iż nadmierne korzystanie z nośników medialnych, może prowadzić do uzależnienia. 

       Jak już zostało wspomniane, wszystkie prace były bardzo ładne i wykonane rozmaitymi technikami. Jury wytypowało I, II, oraz III miejsce, jak również pięć wyróżnień: I miejsce – Milena Curzytek, kl. II B, II miejsce Nikola Szmyd, kl. I B, III miejsce Bartłomiej Gadamski, kl. II B. Wyróżnienia otrzymali: Karol Kucharski, kl. II B, Wiktoria Supel, kl. III A, Antonina Szmyd, kl.  II B, Nikola Czech, kl. III A, Nikola Kwolek, kl. II A. Ponadto każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek za udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!!! 

       W tym miejscu chciałybyśmy skierować gorące słowa podziękowania dla Pana Szymona Stapińskiego Burmistrza Brzozowa za ufundowanie cennych nagród, dzięki którym konkurs stał się atrakcyjniejszy, a radość dzieci z upominków ogromna. Dziękujemy!!! 

       Słowa wielkiej wdzięczności i podziękowania kierujemy również do Pana Andrzeja Wójtowicza, Prezesa Firmy „GRAN-PIK Liwocz” za ufundowanie słodkich upominków, które zostały dołączone do nagród w konkursie, z czego wszyscy obdarowani byli bardzo zadowoleni. Dziękujemy!!! 

       Konkurs „Wielkanocne rozmaitości” można niewątpliwie zaliczyć do udanych z kilku powodów. Po pierwsze, zainteresowanie dzieci, ich udział i zaangażowanie było ogromne. Po drugie, przybliżenie wiedzy na temat uzależnień oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.  

       Mamy nadzieję, jako organizatorzy, że „zasiane ziarenko” będzie kiełkować i rozwijać się, a dzieci chętnie będą sięgać po tak kreatywne formy spędzania wolnego czasu. 

              

       Op. Katarzyna Morajko, Dominika Dąbrowska - organizatorzy 

       admin

      • Komunikat

      • Komisja Rekrutacyjana informuje, że listy dzieci kandydatów do klasy I na rok szkolny 2023/24 zostały wywieszone w holu szkoły. Proszę zatem rodziców/prawnych opiekunów o zapoznanie się i złożenie oświadczenia woli w sekretariacie szkoły do końca roku szkolnego 2022/23.

       Dyrektor SP Stara Wieś

       admin

      • REGULAMIN   KONKURSU  PIĘKNEGO CZYTANIA  ZE ZROZUMIENIEM

      •  

       1. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele klas I – IV (po 3 osoby). 

       2.Wszyscy uczniowie czytają wylosowane przez siebie teksty. 

       Komisja ocenia czytanie uczniów. Punktowana jest poprawność czytania, wyrazistość, płynność, intonacja. Każdy uczeń odpowiada na 2 pytania z przeczytanego przez siebie tekstu. 

       5. Komisja wyłania 3 uczniów z największą ilością punktów. Zwycięzcy     otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. 

       6. Termin i miejsce: 12 kwietnia w bibliotece szkolnej. 

       Lektury: 

       A. Lind „Piaskowy wilk” 

       K. Macios „Bolek i Lolek z telewizora” ” 

       J. Karp „Julek czyli Karp” 

       Sempe i Goscinny „Mikołajek ma kłopoty” 

       W. Cichoń „Nie martw się, Cukierku!” 

       B. Kosmowska ,,Buba” 

       G. Kasdepke ,,Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” 

       J. Bednarek ,,Sekretna historia skarpetek” 

       admin

      • REGULAMIN KONKURSU FRAZEOLOGICZNEGO „FRAZEOLOGIZMY W POWSZECHNYM UŻYCIU”

      • I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 

       1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 5 – 8 szkoły podstawowej. 

       2. Cele konkursu: 

       a)      propagowanie wśród uczniów znajomości frazeologizmów, 

       b)      zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych, 

       c)      pogłębianie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, 

       d)     pobudzanie kreatywności. 

       II. ORGANIZACJA KONKURSU 

       1. Uczestnikiem może być każdy uczeń klasy 5 - 8, który w wyznaczonym terminie zgłosi swoją chęć udziału w konkursie do pani A. Draguły lub pani R. Stach. 

       2. Podczas I etapu konkursu uczniowie rozwiązują test, . 

       3. Na wykonanie zadań uczestnicy będą mieli wyznaczony czas (40 minut). 

       4. Do etapu II przechodzą uczniowie z największą ilością punktów (10 osób). 

       5. Za każdą dobrą odpowiedź uczeń uzyskuje punkty, za złą lub jej brak – nie uzyskuje punktu. 

       6. Punkty przyznaje komisja konkursowa. Ustalone przez komisję punkty są jawne i nie podlegają weryfikacji. 

       7. Konkurs wygra ten uczeń, który zgromadzi największą liczbę punktów. 

       8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe, dyplomy i oceny bardzo dobre z języka polskiego. 

        

       III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 1. Konkurs obejmuje następujące umiejętności i wiedzę: 

       1. Termin zgłaszania się uczestników do konkursu upływa 14.04.2023 r. 

       2. I etap konkursu odbędzie się 17.04.2023 r. w bibliotece szkolnej. 

       3.  II etap konkursu przewidziany jest na 19.04.2023 r. 

       a)      znajomość, rozumienie i poprawne posługiwanie się frazeologizmami, 

       b)      dostrzeganie i poprawianie błędów frazeologicznych. 

       IV. TERMIN KONKURSU 

        

       1. Termin zgłaszania się uczestników do konkursu upływa 14.04.2023 r.

       2. I etap konkursu odbędzie się 17.04.2023 r. w bibliotece szkolnej.

       3. II etap konkursu przewidziany jest na 19.04.2023 r.

       admin

      • Wycieczka klas 6 i 7 do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicza

      • 16 marca nasi uczniowie wybrali się do nowo otwartego Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicza w Jasionce. W ramach akcji Miesiąc dla szkół mieliśmy możliwość przetestowania ekspozycji zaproponowanych przez tę instytucję. Wystawy w PCN mieszczą się na trzech poziomach i są ciekawą przestrzenią dla nauki i rozwoju wyobraźni odkrywców. Nasi podopieczni z zainteresowaniem przyglądali się przedmiotom i eksperymentowali. Mogli poznać zagadnienia z lotnictwa, kosmonautyki, matematyki, fizyki, informatyki, mechatroniki, geografii, biologii, ekologii, medycyny i wielu innych dziedzin życia i technologii. Można było zabawić się w pilota, wytworzyć sztuczne tornado, gejzer czy też wykonać USG. Wiele zabawy było przy mierzeniu poziomu hałasu czy też eksponatach na ćwiczenie szybkości reakcji. Multimedialne stanowiska tłumaczyły sposób funkcjonowania ludzkiego organizmu, zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mają na niego wpływ. Zwiedzający mogą zapoznać się z działaniem elektrowni wodnych, prądowych, pływowych, maszyny parowej i działaniem turbin. Prezentowane są też, w interaktywnej formie, zachowania proekologiczne, jak oszczędzanie wody, czy segregacja śmieci, ale też miasto przyszłości.

       Wizyta u PCN Łukasiewicza była ciekawym dla nas doświadczeniem i na pewno tu jeszcze wrócimy, by poeksperymentować z eksponatami, które jeszcze wtedy nie były aktywne.

        

       opr. R.Stach

       admin

      • Wspieramy osoby z Zespołem Downa

      • 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów.

       Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

       Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

       Kolorowe skarpetki założone nie do pary, to symbol Dnia Osób z Zespołem Downa, jako symbol niedopasowanych chromosomów. 21 marca nasza szkoła dołączyła do Zespołu Kolorowych Skarpetek. Zorganizowany w naszej szkole Dzień Kolorowej Skarpety dał każdemu dziecku wiele do zrozumienia, gdyż pomimo różnic, każdy z Nas jest wyjątkowy i ma piękną duszę, a życie każdego człowieka powinno być barwne, tak aby nie zabrakło w nim powodów do małych i dużych radości z życia w każdym dniu wędrówki ku dorosłości, a także późniejszym dorosłym życiu…. a to ,że w tym dniu pomieszały nam się skarpetki w kompletach daje wyraz tylko naszemu człowieczeństwu i dużej empatii .

       Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa, barwne i szczęśliwe.

       Serdecznie dziękujemy za każdy uśmiech i każdą kolorową skarpetkę na nodze!

       Anna Bieleń- Folcik

       Dorota Nogaj

       admin

      • "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - podsumowanie

      • Zbiórka elektrośmieci zakończona. 

       W dniach od 13 do 15 marca 2023 r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie ekologicznym ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z firmą Green Office Ecologic sp z o.o. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. 

       Podsumowując, w zbiórce zebraliśmy 4402 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i dzięki temu szkoła otrzymała bon w wysokości 660 zł do wykorzystania na cele szkolne. 

       Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom oraz lokalnej społeczności za udział i pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez naszą szkołę. 

        

      • REKOLEKCJE SZKOLNE A.D. 2023

      • REKOLEKCJE SZKOLNE A.D. 2023

       Poniedziałek 3 IV 2023

       8.00 - 9.30: klasy I - III: Msza Św. w kaplicy u Ojców Jezuitów (8.00 - wspólne wyjście ze szkoły pod przewodnictwem O. Dominika).

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       Wtorek 4 IV 2023

       8.00 - 9.30: klasy I - III: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: Msza Św. w kościele.

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       Środa 5 IV 2023

       8.00 - 9.30: klasy I - III: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: Msza Św. w kościele.

       Zapraszamy do czynnego udziału.
       Katecheci.

       admin

      • 17.03.2023r. – Wycieczka klas drugich do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

      • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie to miejsce, które wraz z opiekunami w dniu 17 marca odwiedzili uczniowie klas drugich naszej szkoły. Niewiarygodne, ile w ciągu trzech godzin o produkcji szkła dowiedzieli się nasi podopieczni. Program wycieczki był bardzo interesujący, ponieważ Centrum Dziedzictwa Szkła to jedyny obiekt w Polsce prezentujący świat szkła w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Pierwszym punktem naszej wycieczki były warsztaty, gdzie każdy uczestnik miał okazję pomalować farbami pisankę według własnego pomysłu. Powstały piękne, kolorowe pisanki, które będą ozdobą w wielkanocnych koszykach. Kolejną atrakcją było samodzielne wybicie medalu – pamiątki z wycieczki. Uczniowie odwiedzili również warsztat obróbki i zdobienia szkła: grawerowania, malowania na szkle, produkcji witraży i szklanych figurek. Uczniowie z bliska mogli obserwować, z czego i jak powstaje szkło. Zwiedzili również piwnice położone w zachodniej części krośnieńskiego rynku, gdzie mogli dokładnie przyjrzeć się, na czym polega kunszt artystów szkła. Tutaj dzieci miały możliwość zwiedzić interaktywne sale, poznać różnorodne właściwości i zastosowania szkła, uczestniczyć w eksperymentach i zabawach, m.in. „zobaczyć rozgwieżdżone niebo” przez szkło powiększające i okulary 3D, poznać zasadę działania światłowodów czy kalejdoskopów.

       Na zakończenie pobytu w Centrum uczniowie dokonali zakupu szklanych pamiątek, które zachwycały pięknem i oryginalnością. Wycieczka z pewnością na długo zapisze się w pamięci naszych uczniów.

       Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia tego niesamowitego miejsca.

       opr. Ewa Chrobak

       admin

      • 20.03.2023r. – sukcesy w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Brzozów 2023

      • Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prace plastyczne uczniów z naszej szkoły zostały nagrodzone, a niektóre z nich zakwalifikowano do etapu wojewódzkiego.

       Opr. Ewa Chrobak

       admin

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 36-200 Brzozów
   • elektroniczna skrzynka podawcza: /SP_Stara_Wies/SkrytkaESP
   • (+13) 4342525
   • Stara Wieś 790 36-200 Brzozów Poland
  • Logowanie