• Aktualności

      • REKOLEKCJE SZKOLNE A.D. 2024

      • Poniedziałek 25 III 2024

       8.00 - 9.30: klasy I - III: Msza Św. w kaplicy u Ojców Jezuitów (8.00 - wspólne wyjście ze szkoły pod przewodnictwem o. Dominika - spotykamy się przy wyjściu).

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       Wtorek 26 III 2024

       8.00 - 9.30: klasy I - III: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: Msza Św. w kaplicy u Ojców Jezuitów (9.30 - wspólne wyjście ze szkoły pod przewodnictwem o. Dominika - spotykamy się przy wyjściu).

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       Środa 27 III 2024

       8.00 - 9.30: klasy I - III: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       9.30 - 11.00: klasy IV - V: nauki rekolekcyjne na zielonej sali.

       11.00 - 12.30: klasy VI - VII: Msza Św. w kaplicy u Ojców Jezuitów (11.00 - wspólne wyjście ze szkoły pod przewodnictwem o. Dominika - spotykamy się przy wyjściu).

       Nauki głosi o. Dominik wsparty przez młodzież ze wspólnoty młodzieżowej MAGIS

       Zachęcamy do czynnego udziału.

      • Światowy Dzień Zespołu Downa

      • Światowy Dzień Zespołu Downa #WordDownSyndromeDay promuje świadomość, włączenie społeczne oraz równość dla wszystkich osób, niezależnie od ich zdolności czy cech genetycznych. 

       W tym dniu klasa 1 b  podjęła działania mające na celu zwiększenie zrozumienia i akceptacji dla osób z Zespołem Downa oraz wspieranie ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Poprzez edukację, aktywizm społeczny i otwartość na różnorodność, możemy budować bardziej włączające i wspierające środowisko dla wszystkich. Symbolem Zespołu Downa są kolorowe skarpetki będące synonimem niedopasowania społecznego i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa. Choć w śród naszej społeczności szkolnej nie ma takich dzieci, pragniemy w tym dniu szczególnie się z Nimi zjednoczyć i zapewnić, że uwrażliwiamy i uczymy naszych uczniów tolerancji i wyrozumiałości. Solidaryzując się z wszystkimi dziećmi i dorosłymi z dodatkowym chromosomem przyszliśmy dzisiaj ubrani w dwie różne skarpetki. 

       Niech ten dzień będzie świętem radosnym, a życie osób z zespołem Downa, barwne i szczęśliwe

      • Konkurs Piosenki "Zaczarowany Świat"

      • 16 marca 2024r. w Szkole Podstawowej w Starej Wsi odbyła się III edycja Konkurs Piosenki Bajkowej „Zaczarowany świat", w którym wzięli udział uzdolnieni młodzi wykonawcy ze szkół podstawowych z terenu gminy Brzozów.

       Celem konkursu była: popularyzacja piosenki dziecięcej i bajkowej, wychowanie, nauka i zabawa przez muzykę i śpiew, prezentacja talentów wokalnych i promocja pracy i osiągnięć szkół z terenu gminy Brzozów oraz integracja środowisk szkolnych.

       W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w gminie Brzozów, którzy walczyli w trzech kategoriach wiekowych, tj.: klasy I – III, IV – VI i VII – VIII.

       Podczas występów uczestników wysłuchaliśmy utworów z gatunku piosenki bajkowej. Wysoki poziom wykonanych utworów i bardzo dobrze dobrany repertuar, sprawił, że przed komisją konkursową stanęło ogrmne wyzwanie w wyłonieniu zwycięzców.

       Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Szkołę Językową „Early Stage”, Gminę Brzozów, Radę Rodziców i Bar Szkolny . Upominki wręczył również uczestnikom Pan Mariusz Bieńczak wice

       Niezapomniane chwile upamiętnił Pan Kazimierz Barański, zaś nagłośnieniem zajął się Pan Stanisław Nogaj.

       Jury w składzie: Pani Oliwia Mielcarek, Pan Piotr Kwolek i Pan Marcin Prajsnar przyznało:

       Nagrodę Główną dla Martyny Luteckiej

       Nagrodę Specjalną dla Amelii Sowińskiej

        

       W Kategorii I:

       I miejsce otrzymała: Nadia Potocka

       II miejsce otrzymała: Laura Sobota

       III miejsce otrzymał : Kacper Chrobak

        

       Wyróżnienia w kategorii I przyznano dla: Sandry Sokołowskiej, Kacpra Kuligę i Tomasza Wojtonia.

        

       W Kategorii II:

       I miejsce otrzymała: Michalina Adamczak

       I miejsce otrzymała: Milena Mendyka

       II miejsce otrzymała: Emilia Niecko

       II miejsce otrzymała: Laura Lorenc

       III miejsce otrzymała: Anna Czech

       III miejsce otrzymała: Emilia Skarbek

       Wyróżnienia w kategorii II przyznano dla Dagmary Cyran i Zofii Rymarowicz.

        

       W Kategorii III nie przyznano miejsc, zaś wyróżnienie zdobyła Anna Wojtal.

        

       Po prezentacji konkursowej szkolna stołówka była miejscem na poczęstunek podczas burzliwych obrad komisji.

       Konkurs przebiegł w miłej i niezapomnianej atmosferze. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wszystkim wykonawcom i ich opiekunom.

       Dziękujemy wszystkim sponsorom.

       Zapraszamy za rok!!!!

        

       Organizatorzy konkursu:

       Beata Mielcarek

       Dominika Dąbrowska

       Anna Niezgodzka

        

       Nowa galeria Konkurs Piosenki "Zaczarowany Świat" została dodana do albumu fotograficznego

      • Informacja

      • Plan dyżurów psychologa szkolnego na najbliższe 2 tygodnie:

       • wtorek 19. 03. 8:00-12:30
       • środa 20.03. 8:00-14:30
       • wtorek 26.03. 7:30-12:00
       • środa 27.03. 8:00-14:30

       A.Helon

      • 9.03.2024r. – kreatywne zajęcia warsztatowe w Brzozowie 

      • Dziewiątego marca bieżącego roku grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w kreatywnych zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce świątecznej. Skorzystaliśmy z zaproszenia Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie. Główne cele, które przyświecały temu wydarzeniu, to: 

       • kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych związanych z Wielkanocą; 

       • tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej; 

       • wzmacnianie więzi z klasowych, aktywizowanie do wspólnej zabawy; 

       • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez wykorzystanie różnych materiałów do wykonania pracy; 

       • czerpanie radości ze wspólnej zabawy; 

       • uwrażliwianie dzieci i rodziców na potrzebę niesienia pomocy dzieciom chorym. 

       Opiekę nad dziećmi sprawowały: Ewa Chrobak, Sylwia Stawecka, Anna Niezgodzka. Zarówno dla uczniów, tak i dla opiekunów był to dobrze wykorzystany czas.  

       opr. Ewa Chrobak

      • 1.03.2024r. – udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim

      • Pierwszego marca 2024 roku cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział  w Gminnym Konkursie Recytatorskim w Turzym Polu. Do prezentacji wybrały piękne utwory, a mianowicie: 

       • Antonina Jagielska – „Burza jak marzenie” Małgorzaty Strzałkowskiej 

       • Nadia Krzyżanowska – „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry 

       • Klara Rogowska – „Dwa wiatry” Juliana Tuwima 

       • Maria Piecuch – „Romantyczność” Adama Mickiewicza. 

       Konkurs przebiegał w serdecznej, miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.
       Nasze dziewczyny wspaniale zaprezentowały wybrane przez siebie utwory i wszystkie zasłużyły na uznanie,  a jedna z nich – Nadia Krzyżanowska zdobyła tytuł MISTRZYNI RECYTACJI w swojej kategorii. Wielkie gratulacje! 

       opr. Ewa Chrobak

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 36-200 Brzozów
    • elektroniczna skrzynka podawcza: /SP_Stara_Wies/SkrytkaESP
    • (+13) 4342525
    • Stara Wieś 790 36-200 Brzozów Poland
   • Logowanie