• Rada Rodziców

    • Informacje Rady Rodziców

    • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starej Wsi zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 40zł na pierwsze dziecko, na drugie 20 zł, kolejne dzieci bez opłat

     Jeżeli suma ta przekracza Państwa możliwości prosimy o wsparcie w każdej dowolnej kwocie. Nawet najdrobniejsza suma jest bardzo potrzebna. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych pociech, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze

     Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z niewielkiej kwoty będącej w dyspozycji Rady Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in. następujące inicjatywy: słodycze na Gwiazdkę, dofinansowaliśmy zakup stolików i krzesełek do nowej świetlicy, każdy klasa otrzymała kwotę do dyspozycji na Dzień Dziecka, dofinansowaliśmy zabawę ósmoklasistów na zakończenie roku szkolnego.

     Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej (przewodniczącemu, delegatowi do Szkolnej Rady)  do dnia 31.01.2023 r.   

     Wsparcie szkoły ze strony rodziców jest nieocenione i znacząco może poprawić działanie szkoły, warunki nauki naszych dzieci oraz wspomagać ich rozwój i zainteresowania.

     Wszyscy rodzice powinni wspierać edukację swoich dzieci. To dzięki naszej aktywności i zaangażowaniu możemy wspierać zadania jakie postawili przed sobą i nami - Rodzicami nauczyciele.

     Wpłata każdej składki przyczynia się do realizacji kolejnych pomysłów i inicjatyw.

     Szanując Państwa pieniądze, zawsze staramy się aby poczynione przez nas wydatki przyczyniały się do rozwoju jak największej liczby dzieci, czy też umilały im długie godziny spędzane w szkole. Dążymy do tego, aby nasze dzieci były zachęcane i motywowane do działań oraz odpowiednio nagradzane.

     Zachęcamy też Państwa do czynnego zaangażowania się w życie szkoły. Jeżeli macie Państwo dostęp do gadżetów, fantów na nagrody czy też materiałów plastycznych lub moglibyście zaprosić do szkoły kogoś „ciekawego” lub w inny sposób wspomóc działalność szkoły – zapraszamy do współpracy.

                 Jeszcze raz prosimy o dokonywanie wpłat na poczet Rady Rodziców. Te fundusze ZAWSZE WRACAJĄ DO NASZYCH DZIECI! Jednak bez Państwa zaangażowania żadne nasze działania dla naszych dzieci nie będą możliwe.

     Przewodniczacy Rady Rodziców - Janusz Podulka