• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły i wiele innych.
     • Laboratoria Przyszłości,
      zakupiono sprzęt zgodnie z katalogiem, min. pracownię wieloprzedmiotową VR, która pozwala na prowadzenie lekcji np. z biologii, fizyki, chemii, geografii i wielu innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
     • Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości
     • W naszej szkole od nowego roku szkolnego została oddana nowa sala zajęć. Przeznaczona jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
     • Kolejne kroki w nauce programowania. Na ostatnich zajęciach uczniowie budowali robota według instrukcji i pisali swój pierwszy program.
     • Sprzątanie świata ( ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
   • Nasze media społecznościowe

   • Biuletyn informacji publicznej
   • liczba odwiedzin: 13670
    • Sobota08.10.2022