• Aktualności

      • Ćwiczenia ewakuacyjne

      • Ćwiczenia ewakuacyjne – przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne (prewencyjne), których celem jest zaznajomienie uczniów i pracowników z prawidłową i bezpieczną ewakuacją osób z budynku w trakcie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.  O przeprowadzaniu ćwiczeń ewakuacyjnych poinformowano komendanta powiatowej Straży Pożarnej, który wyznaczył obserwatorów, czuwających nad przebiegiem całości ćwiczeń. Częstotliwości przeprowadzania ćwiczeń regulują obowiązujące przepisy prawne, należy wykonywać je cyklicznie – co dwa lata.

       admin

      • Konkurs

      • ​​​​​​​Szanowni Państwo, 

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH  ogólnopolskich KONKURSACH!!!

       Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.

       Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu

       wiec…jak tylko da radę…

       to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI

       w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).

       W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU

       … a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają:   3 Podziękowania

       Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA

       Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

       Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac  i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

       Malujemy-rysujemy prace plastyczne:

       „Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice      (termin do 14.01.2023r.)

       „Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło      (termin do 18.02.2023r.)

       „Moja wymarzona Złota Rybka” - dla MUZEUM  ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna   (termin do 04.03.2023r.)

       Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).

       Serdecznie zachęcamy!!!

       http://www.uschabinskiej.pl

       Telefon w sprawie konkursu:  510 925 000E-mail w sprawie konkursu: [../NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEzHAoxNkFWARduEgAHDlJWWwgXGBoBDEgTAUhBVlMEdxABAAgSCR0UVVVDEiJdVkE4K1dTQ0EgYXIUPhkEKEI6GgopKFpATg0uC1ZWVBYDdkNRNw%3D%3D]konkurs@uschabinskiej.pl 

      • Sprzątanie świata

      • ​​​​​​W dniu 16 września uczniowie naszej szkoły sprzątali teren w najbliższym sąsiedztwie. Akcja Sprzątanie Świata, będąca częścią międzynarodowego ruchu o nazwie „Clean Up the World” przebiegła pod hasłem Wszystkie śmieci są nasze. Główny jej cel to nie tylko sprzątanie naszej planety, ale przede wszystkim edukacja o nieśmieceniu.

      • NARODOWE CZYTANIE W NASZEJ SZKOLE

      • Miej serce i patrzaj w serce!”
       /Adam Mickiewicz/

       Powyższe motto przyświecało naszemu romantycznemu wieszczowi narodowemu, gdy pisał utwory zamieszczone w tomie „Ballady i romanse”, którego wydanie stanowi początkową datę romantyzmu w Polsce. Właśnie ten zbiór poezji został wybrany w bieżącym roku do Narodowego Czytania. Oczywiście nasza szkoła po raz kolejny wzięła w nim udział.

       Imprezę zorganizowały polonistki: Mariola Bałabas, Agnieszka Draguła, Lucyna Ruszel oraz panie: Ewa Chrobak i Beata Giermańska pod kierunkiem pani Renaty Stach. W przygotowaniu dekoracji polonistkom udzielili pomocy uczniowie klasy VIII b.

       Po pięknym wstępie wygłoszonym przez panią Renatę Stach zgromadzona licznie publiczność miała okazję wysłuchać następujących ballad Adama Mickiewicza:

       - ,,Pani Twardowska”, którą zaprezentowały uczennice: Jadwiga Rogowska, Hanna Zawilińska i Maja Olszyk,

       - ,,Powrót taty” w wykonaniu Mileny Częczek, Patrycji Gacek, Marii Piecuch, Magdaleny Guzowskiej, Wojciecha Futymy, Rozalii Futymy i Klary Rogowskiej,

       - ,,Romantyczność” zinterpretowanej przez panią Lucynę Ruszel,

       - ,,Świtezianka”, którą odtworzyli: pani Beata Giermańska, Magdalena Baran oraz Szczepan Piecuch,

       - ,,Lilije” przeczytanej przez panie: Agnieszkę Dragułę, Ewę Chrobak, Lucynę Ruszel i Renatę Stach, a także uczennice i uczniów: Annę Herbut, Emanuela Podulkę, Amelię Błaż, Julię Kucharską i Tymoteusza Lenia.

       Czytający doskonale oddali mistrzostwo poetyckiego języka Adama Mickiewicza, wprowadzając obecnych w romantyczny nastrój niesamowitości, tajemniczości i grozy charakterystyczny dla ballad, za co zostali nagrodzeni przez publiczność gromkimi brawami.

       Impreza była świetną okazją do realizacji celów zawartych w podstawie programowej, między innymi: kształtowania umiejętności uczestniczenia w kulturze, kształcenia postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej, poznawania wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich.

       Dziękujemy wszystkim za przygotowanie, odczytanie i wysłuchanie utworów. Zapraszamy już za rok na kolejne Narodowe Czytanie.

       Opracowała

       Lucyna Ruszel

       admin

      • Nowa sala do zajęć dla dzieci z SPE

      • ​​​​​​W naszej szkole od nowego roku szkolnego została oddana nowa sala zajęć. Przeznaczona jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą się w niej odbywć zajęcia indywidualne i grupowe. Pomieszczenie wyposażono w sprzęt i meble dostosowane do prowadzenia integracji sensorycznej. Dzieci poddawane są terapii, która ma na celu wzbudzanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia odbywają się w formie naukowej zabawy w specjalnie przygotowanej przestrzeni. Przekonanie, że dzieci „kreują zajęcia wspólnie z terapeutą” zwiększa motywację i nastawienie do ćwiczeń. W terapii tej nie naucza się konkretnych umiejętności, ale oddziałuje na zmysły, na procesy nerwowe leżące u ich podstaw. Terapia nie jest stale powtarzanym schematem ćwiczeń, który dla każdego będzie taki sam, ale nieustanną analizą czynności i zachowania dziecka. Na podstawie obserwacji dobiera się i modyfikuje plan pracy oraz stawiane zadania. Terapeuta nie mówi dziecku, co ma robić, jakie ćwiczenia wykonywać, ale tworzy takie sytuacje, w których reaguje ono coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Ćwiczenia wywołują zainteresowanie, wyzwalają chęci do pracy i umożliwiają pokonywanie własnych blokad.

       admin

      • Godziny dostępności

      • Szanowni Rodzice,

       Wykaz godzin dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Wsi dostępny jest na dzienniku elektronicznym.

       admin

      • Informacja

      • Szanowni Państwo

       Informuję, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I - III z wydawnictwa Nowa Era do dnia dzisiejszego nie zostały dostarczone do szkoły. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela wydawnictwa wynika, że braki te zostaną w najbliższym czasie uzupełniome. 

       Przepraszamy bardzo Rodziców i Uczniów za zaistniałą sytuację nie z winy szkoły. Podręczniki zostały zamówione końcem czerwca.

       Piotr Niecko

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

      • Informacja

      • Dyrektor Szkoły informuje, że dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zostały umieszczone w dzienniku elektronicznym.

       Proszę o zapoznanie się.

       admin

      • Informacja

      • Zebranie z rodzicami odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godz: 17:00

       Porządek wywiadówki:

       1. Spotkanie z dyrektorem ok. 30 min

       2. Spotkanie z wychowawcami w klasach.

       Rozpiska na drzwiach wejściowych do szkoły.

       3. Zebranie Rady Rodziców.

        

       Zapraszamy.

        

        

       admin

      • Laboratoria Przyszłości

      • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

       W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

       W ramach programu Szkoła Podstawowa w Starej Wsi otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 200,00 zł., za które został zakupiony poniżej wymieniony sprzęt i pomoce dydaktyczne:

       1. Drukarka 3D Flashforge Adventurer EDU Lite z kursem Tinkercad 1 szt 
       2. Zestaw elementów dodatkowych do drukarki 3D FlashForge Adventurer 3 1 szt 
       3. Mikrokontroler Arduino zestaw 1 szt 
       4. Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1 1 szt 
       5. Aparat fotograficzny z funkcją kamery 1 szt 
       6. Statyw do aparatu i kamery 1 szt 
       7. Zestaw oświetleniowy 1 szt 
       8. Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic-Mini 1 szt 
       9. Mikroport Saramonic Blink 500 B1 1 szt 
       10. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 1 szt
       11. Laptop Acer Extensa 15 EX215-22 15.6"  1 szt
       12. Okulary VR wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 12 sztuk ClassVR Premium VRP 12 w zestawie kontrolery ręczne 12 szt
       13. Licencja - 5 lat dostęp do portalu wirtualnych lekcji ClassVR 1 szt 
       14. Kostka VR do poruszania elementami 3D - rozszerzona rzeczywistość 12 szt 
       15. Wdrożenie i szkolenie Class VR 1 szt 1 
       16. Stolik uczniowski 6 osobowy wyspa PP Interaktin SIA6 4 szt 
       17. Biurko nauczycielskie PJ Interaktin BIA nr 1 1 szt 
       18. Monitor dotykowy 21,5" Full HD zintegrowany z blatem biurka nauczyciela zintegrowany z blatem biurka 1 szt
       19. Dobre Krzesło obrotowe Aktin PR-RSS66 1 szt
       20. Krzesło szkolne obrotowe TWIST - 24 szt
       21. LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw podstawowy LEGO45678 8 szt
       22. LEGO® Education SPIKE™ Prime - zestaw rozszerzający LEGO45680 8 szt 
       23. LEGO® Education BricQ Motion Prime Set LEGO45400 8 szt

       Zakupiony sprzęt został zainstalowany w nowoczesnej pracowni, w której będą mogły odbywać się zajęcia ze wszystkich zajęć edukacyjnych, a uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiadomości w sposób ciekawy i atrakcyjnie obudowany z wykorzystaniem sprzętu wirtualnej rzeczywistości 3D ClassVR. Z zakupionego sprzetu bedą korzystać nauczyciele prowadzac każde zajęcia czy lekcje co wpłynie na podniesienie jakości pracy placówki.

       admin

      • Pomoc

      • Wielodzietna rodzina ze Starej Wsi potrzebuje pralki, wanienki do kąpieli niemowlęcia oraz ubrań chłopięcych w rozmiarach ok. 140 - 156.

       Darczyńcom z serca dziękujemy i prosimy o kontakt z opiekunem szkolnego koła Caritas w godzinach 8.00 - 14.00. 

       admin

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, 36-200 Brzozów
    • elektroniczna skrzynka podawcza: /SP_Stara_Wies/SkrytkaESP
    • (+13) 4342525
    • Stara Wieś 790 36-200 Brzozów Poland
   • Logowanie